Wzrost wykrywalności, spadek przestępstw, gorzej na drogach-miniony rok w danych policji

Zobacz galerię
4 zdjęć
Wzrost wykrywalności, spadek przestępstw, gorzej na drogach-miniony rok w danych policji
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wzrost wykrywalności, spadek przestępstw, gorzej na drogach-miniony rok w danych policji
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wzrost wykrywalności, spadek przestępstw, gorzej na drogach-miniony rok w danych policji
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wzrost wykrywalności, spadek przestępstw, gorzej na drogach-miniony rok w danych policji
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Możecie być dumni ze swojej pracy”, tak pracę piskich policjantów w 2016 roku podsumował Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. Odprawa roczna z udziałem insp. Tomasza Klimka odbyła się w KPP w Piszu.

Roczna odprawa Komendanta Powiatowego Policji w Piszu, mł. insp. Radosława Drach z podległymi funkcjonariuszami odbyła się w minionym tygodniu. W podsumowaniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, insp. Tomasz Klimek. W spotkaniu wziął udział także Starosta Powiatu Piskiego oraz burmistrzowie podległych mu gmin. Obecny był również przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Piszu.

Komendant Powiatowy ocenił pracę policjantów w całym powiecie prezentując dane statystyczne obrazujące osiągnięte wyniki. Młodszy inspektor Radosław Drach powiedział, że w roku 2016 KPP Pisz osiągnęła zakładane mierniki prewencyjne, m.in. ilość policjantów skierowanych do służby, czy czas reakcji na zdarzenie.

Podobnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o mierniki kryminalne. W roku 2016 KPP w Piszu odnotowała 1137 przestępstw , czyli o 33 więcej niż rok wcześniej. Wzrosła wykrywalność w przestępczości ogółem z 54,1% do 72,6%, czyli o 18,5 %. Spadła liczba przestępstw kryminalnych z 826 do 715, wzrosła natomiast ich wykrywalność z 43,7% do 62,9%. Spadła również przestępczość w tzw. „7 kategoriach przestępstw”, czyli tych najbardziej uciążliwych społecznie takich jak: kradzież, kradzież z włamaniem, kradzież samochodu, rozbój, uszczerbek na zdrowiu, bójka, pobicie, uszkodzenie mienia. Liczba ta zmalała z 628 w 2015 do 404 w 2016 roku. Została więc znacznie ograniczona i jednocześnie podniesiono jej wykrywalność z 28,5% do 44,5%.

Komendant zwrócił też uwagę na wzrost liczny odnotowanych wykroczeń z 9736 do 10176 w minionym roku. 772 tych spraw zakończyło się skierowaniem do sądu wniosku o ukaranie, ponad 2600 wykroczeń zakończonych zostało zastosowaniem środków oddziaływania pozakarnego, a 6012 spraw zakończyło się mandatami karnymi. W roku 2016 policjanci z powiatu piskiego nałożyli mandaty karne na kwotę blisko 900 000 złotych.

Pogorszyła się nieznacznie sytuacja na drogach powiatu. W roku 2016 policjanci odnotowali 163 przestępstwa drogowe, czyli o 22 więcej niż rok wcześniej. Zwiększyła się też liczba kolizji na piskich drogach z 499 do 535. Wzrosła także liczba wypadków drogowych. W roku 2015 było ich 42, a w roku 2016 – 49. Na tym samym poziomie utrzymała się natomiast liczba rannych – 52 osoby. W roku 2016 na naszych drogach zginęło 8 osób.

Komendant Powiatowy zwrócił uwagę na to, że w minionym roku wzrosła liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierujących, którzy dopuścili się popełnienia przestępstwa, czyli kierowali pojazdem mając ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. W roku 2016 policjanci zatrzymali 124 nietrzeźwych kierujących, a rok wcześniej – 109. Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym funkcjonariusze zatrzymali w 2016 roku 9 praw jazdy. Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h policjanci w 2016 roku zatrzymali 23 uprawnienia do kierowania pojazdami.

Komendant Powiatowy podziękował przedstawicielom lokalnych samorządów za wsparcie finansowe, jakie piska policja otrzymała w roku 2016. Łączna kwota dofinansowania w minionym roku wyniosła blisko 190 000 złotych. Starosta oraz burmistrzowie złożyli podziękowania na ręce Komendanta Powiatowego za dotychczasową pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu piskiego. Życzyli dalszych sukcesów, a funkcjonariuszom spokoju i bezpieczeństwa w trakcie służby.

Prokurator również podziękował policjantom za dotychczasową współpracę, której efektem są bardzo dobre wyniki Prokuratury Rejonowej w Piszu w skali całego okręgu. Dodał, że można je było osiągnąć dzięki szybkim działaniom, zaangażowaniu i dobrej współpracy z funkcjonariuszami.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, insp. Tomasz Klimek podsumowując pracę piskich policjantów powiedział, że wyniki osiągnięte przez KPP w Piszu są godne pochwały i świadczą o ciężkiej pracy funkcjonariuszy. To ogromny wzrost w stosunku do roku poprzedniego, dodał. Jest to też bardzo duże wyzwanie na rok 2017. Komendant Wojewódzki podkreślił, że osiągnięte wyniki plasują piską jednostkę w czołówce garnizonu warmińsko – mazurskiego. Na koniec inspektor Tomasz Klimek podsumował :„Możecie być dumni ze swojej pracy – to wasza zasługa”.

Na koniec  mł. insp. Radosław Drach podziękował wszystkim policjantom za dobrą pracę i wyniki osiągnięte w roku 2016, a gościom za współpracę, wsparcie i udział w rocznym podsumowaniu.

Odprawa roczna była także doskonałą okazją, aby wręczyć policjantom awanse na wyższe stanowiska służbowe. Z rąk Komendanta Wojewódzkiego i Komendanta Powiatowego nominacje otrzymali:
sierż. szt. Paweł Józefczuk – KP Ruciane – Nida
st. sierż. Krzysztof Jabłonowski – KPP Pisz
st. sierż. Marcin Koszewski – KPP Pisz
sierż. Piotr Franczuk – KP Ruciane – Nida
źródło KPP w Piszu