Mikrodotacje na dobre pomysły

Ruszył nabór wniosków w kolejnej edycji programu mikrodotacji w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Warmia i Mazury Lokalnie”. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem-Nidzie, które ponownie obsługuje program, prowadzi szkolenia, jak napisać dobry wniosek.

Do 5 tys. zł może wynieść dotacja w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Warmia i Mazury Lokalnie”. W poprzednim tygodniu ruszył nabór wniosków, a czas na złożenie dokumentacji wymaganej w konkursie grantowym mija 15 lutego. W tym roku w budżecie znalazło się aż 313 600 zł.

Program mikrodotacji skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych, grup samopomocowych oraz grup nieformalnych, które mogą tworzyć nawet trzy osoby. Największe szanse na dofinansowanie mają pomysły, które będą odpowiadały potrzebom lokalnej społeczności, a osiągnięte cele mają mieć charakter dobra wspólnego. We wniosku należy wykazać także koszty realizacji projektu oraz wkład własny. Zaplanowane działania będzie trzeba wykonać do 30 września. Po raz kolejny w obsługę programu w ramach FIO włączone zostało Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem-Nidzie. Organizacja pozarządowa jest punktem informacyjno-doradczym dla powiatów piskiego, giżyckiego i mrągowskiego. Składanie wniosków odbywa się drogą elektroniczną przez specjalny generator dostępny na stronie www.spdim.pl.

Stowarzyszenie zorganizowało także szkolenia z zakresu pisania wniosków. W poniedziałek spotkanie odbyło się w Rucianem-Nidzie. We wtorek szkolenie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, początek o godz. 10, w czwartek w Urzędzie Miejskim w Piszu o godz. 16.