Ta szkoła to jakość

Dwa tytuły w prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie o Puchar Recyklingu oraz znak „Jakość Recyklingu” za działania ekologiczne otrzymała Szkoła Podstawowa w Hejdyku. Laureatów ogłoszono podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska „Poleko 2015” w Poznaniu.

Wyniki kolejnego ogólnopolskiego konkursu potwierdziły znakomite osiągnięcia Szkoły Podstawowej w Hejdyku w edukacji ekologicznej oraz działalności recyklingowej. Placówka, która od wielu latrealizuje szereg projektów na rzecz lokalnego środowiska, tym razem została podwójnym laureatem XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Puchar Recyklingu. SP Hejdyk wyróżniono znakiem „Jakość Recyklingu” oraz nagrodzono w kategoriach Srebrna Puszka oraz Zielony Kontakt. Szkoła otrzymała okazałe statuetki, dyplomy i pomoce dydaktyczne, m.in. kosze do segregacji śmieci.

– Dla małej, wiejskiej szkoły to ogromne wyróżnienie – mówi Małgorzata Ruszczyk, koordynatorka ekologicznych projektów w SP Hejdyk. – Jest to potwierdzenie, że prowadzona w szkole selektywna zbiórka odpadów i szereg innych przedsięwzięć ekologicznych zostały ocenione przez kapitułę wysoko. Należy dodać, że konkurowaliśmy w większości z podmiotami typu zakłady, instytucje ekologiczne, fundacje, rzadko szkoły. Czujemy się bardzo dumni, a jednocześnie zmotywowani do dalszej pracy. Nasze osiągnięcia to dowód naszego zaangażowania o dbałość środowiska naszej małej ojczyzny – Mazur.

Laureatów ogólnopolskiego konkursu wyłoniła kapituła powołana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ogłoszenie wyników odbyło się podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska Poleko 2015 w Poznaniu. Nagrody dla SP Hejdyk odebrali obecni przedstawiciele WFOŚiGW w Olsztynie, którzy po raz kolejny mieli okazję reprezentować małą szkołę z gminy Pisz na dużej ogólnopolskiej gali.

– Warunkiem uczestnictwa w konkursie było opracowanie formularzy szczegółowych, dodatkowe opisy przedsięwzięć oraz dołączenie dokumentacji zdjęciowej, potwierdzającej działania wymagane zgodnie z regulaminem – tłumaczy Małgorzata Ruszczyk. – W kategorii Edukacja Ekologiczna musiałam opisać i udokumentować działania promujące selektywną zbiórkę odpadów i zachowania prośrodowiskowe w 2014 roku, programy i projekty zrealizowane w szkole i ich zasięg oddziaływania. W kategorii Zielony Kontakt liczyło się wykazanie i udokumentowanie masy zebranego surowca wtórnego w przeliczeniu na mieszkańców miejscowości za 2014 r., skuteczność i innowacyjność programów związanych z selektywną zbiórką realizowanych w szkole i najbliższym środowisku, współpraca z partnerami, promocja działań.

Konkurs, którego laureaci są ogłaszani podczas targów Poleko składa się z kilku kategorii. Przyznawane są tytuły Szklana Statuetka, Srebrna Puszka, Lider Zbiórki Tworzyw, Złota Bela Makulatury, Zielona Bateria, Zielony Kontakt, Lider Sortowania, Edukacja Ekologiczna. Jest to jedyne w Polsce przedsięwzięcie, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne.

Fot.
Uczniowie SP Hejdyk prezentują nagrody zdobyte w Ogólnopolskim Konkursie o Puchar Recyklingu