Tag: przemoc w rodzinie

Areszt za przemoc domową

Sprawca przemocy domowej został tymczasowo aresztowany, bo naruszył zakaz kontaktowania się i zbliżania do żony Na ok…

0 Udostępnień

Kampania przeciwko przemocy

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży Warsztaty dla dzieci „ Agresja i przemoc ” 19 lis…

0 Udostępnień

Areszt za groźby i znęcanie

Sąd nie miał wątpliwości o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec trzech różny…

0 Udostępnień