Rozbudowa miejskiej ciepłowni

W marcu b.r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu Marek Znojek podpisał umowę o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą, z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”.

W ramach inwestycji zaplanowano rozbudowę kotłowni opalanej biomasą przy ul. Jagodnej 1C w Piszu poprzez wybudowanie instalacji kotłowej K5 z kotłem o mocy nominalnej 5 MW spalającym biomasę w postaci zrębek drzewnych oraz z ekonomizerem kondensacyjnym pozwalającym na odzysk energii ze spalin w procesie kondensacji o mocy 1 MW. Obecnie na moc zainstalowaną ciepłowni składają się cztery kotły o łącznej mocy 21 MW. Moc zainstalowana ciepłowni po rozbudowie będzie wynosić 26 MW, tym samym zabezpieczy dostawy ciepła dla mieszkańców naszego miasta.
Celem inwestycji jest uzupełnienie deficytu mocy zainstalowanej ciepłowni, produkcja większej ilości energii cieplnej pozyskiwanej przy użyciu źródeł przyjaznych środowisku, możliwość przyłączenia się nowych odbiorców, ograniczenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska, poprawa bezpieczeństwa energetycznego miasta.
Na ten moment opracowano dokumentację projektu budowlanego i wykonawczego, wykonano prace przygotowawczo-rozbiórkowe, wykonano zewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne. Obecnie wykonywane są fundamenty pod poszczególne urządzenia, co przedstawiono na zdjęciach. W trakcie realizacji jest także produkcja kotła.

Przedsiębiorstwo uzyskało dofinansowanie z NFOŚiGW w postaci dotacji oraz pożyczki.

Wartość inwestycji: 24 903 674,00 PLN
Dotacja NFOŚiGW: 10 077 117,00 PLN
Pożyczka NFOŚiGW: 10 097 292,00 PLN
Termin realizacji inwestycji zaplanowano na II połowę 2024 r.