Ruszyły zajęcia nauki języka polskiego dla zamieszkujących nasz powiat obywateli Ukrainy

Od ciepłych słów wsparcia Starosty Andrzeja Nowickiego skierowanych do ukraińskich uczestników spotkania rozpoczęła się 2 czerwca 2022 r. w godzinach popołudniowych inauguracja projektów edukacyjnych dedykowanych uchodźcom.

Spotkanie zorganizowano w auli II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu z udziałem licznej grupy uchodźców z Ukrainy oraz przedstawicieli polskich instytucji, świadczących im pomoc.
Jak zaznaczył starosta, Powiat chętnie włącza się we wszelkie akcje pomocowe, m.in. udostępniając miejsca całodobowego pobytu czy współpracując z organizacjami oferującymi wsparcie uchodźcom wojennym. Powiat współorganizował m.in. koncert charytatywny na rzecz uchodźców a także zbiórki żywności i darów, które zawiezione zostały do Irpienia.
Wskazał też wielopłaszczyznowe działania podejmowane wspólnie przez Powiat i Grupę Nieformalną pn. POMOC UKRAINIE.
Grupa wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem – Nidzie, pomoc swą opiera na wsparciu procesu wdrożenia i funkcjonowania w nowej rzeczywistości, w jakiej przyszło uchodźcom wojennym układać swoją najbliższą przyszłość. Działania Grupy polegają m.in. na organizowaniu nauczania języka polskiego dla 70 osób, przebywających obecnie na terenie powiatu piskiego. Jest to początek i podstawa dalszej, szerokiej akcji, jaką zaplanowano do realizacji.
O kolejnych pomysłach w zakresie wsparcia opowiedziała Pani Alina Kierod – prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem-Nidzie, podkreślając, że zarówno pomysłów, jak i osób udzielających pomocy nie zabraknie, szczególnie w okresie trwających walk za wschodnią granicą.
Z kolei dr Waldemar Brenda – członek Zarządu Powiatu w Piszu, podczas inauguracji projektu wygłosił prelekcję odnoszącą się do historii nie zawsze łatwych stosunków polsko-ukraińskich. W swoim wystąpieniu skupił się przede wszystkim na sytuacji, gdy oba narody w czasie I wojny światowej i po 1918r. podejmowały wysiłki na rzecz utworzenia a następnie obrony własnej suwerennej państwowości. Stworzyło to wówczas okazję do sojuszu polsko –ukraińskiego wymierzonego przeciw agresywnej polityce bolszewickiej Rosji. Jego symbolem do dziś pozostają dwa nazwiska – Józef Piłsudski i Symon Petlura. Współcześnie, w dobie rosyjskiej agresji na Ukrainę, tamta historia sprzed ponad stu lat, nieoczekiwanie nabrała aktualnego kontekstu.
Do obecnej, trudnej sytuacji za wschodnią granicą odniosła się również Pani Eugenia Antoniuk z Wydziału Kultury w Irpieniu, ukraińskim mieście powiązanym z powiatem piskim dawną współpracą. 2 czerwca E. Antoniuk zabrała głos w imieniu ukraińskiej społeczności, obecnie zamieszkującej nasz region. Przedstawiła aktualne dane z pola walki oraz informacje o zniszczeniach podkreślając trudną sytuację swoich rodaków spowodowaną putinowską agresją i trwającą już 100 dni wojną.
Spotkanie zakończył nostalgiczny i refleksyjny występ wokalny tegorocznej maturzystki Gabrysi Brózio z II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu, która urzekła wszystkich własną interpretacją m.in. utworu pt. „Love on the brain”.
Spotkanie możliwe było dzięki zaangażowaniu pracowników Powiatu Piskiego, w tym
Pana Andrzeja Zadrogi, dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu i gospodarza miejsca, który to zręcznie i z ogromnym wyczuciem oraz humorem poprowadził całe spotkanie,
pracowników PZEASiP w Piszu z panią dyrektor Katarzyną Zdaniewicz-Siwik na czele,
pracowników piskiego Starostwa, szczególnie Pani Anety Ofman – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju.
Swoje podziękowania kierujemy również do
Instytutu Pamięci Narodowej, Oddziałów w Białystoku i Rzeszowie, skąd uzyskaliśmy dla uczestników spotkania książki o historii Polski opublikowane przez IPN w języku ukraińskim, w tym m.in.: „Польща– нарис історії” oraz „Путівник з історії Польщі 966–2016”.
Dziękujemy za udział w wydarzeniu i zapraszamy do współpracy!

tekst i fotografie: Grupa Nieformalna Pomoc Ukrainie