„Zaprojektuj i Zbuduj” – realizowane zadania w gminie Pisz

Realizowane zadania dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego zaplanowane w formule „Zaprojektuj i Zbuduj”

Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Słubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne

Aktualnie nie ma połączenia drogi łączącej ul. Słubicką z ul. Jagodną z uwagi na rzekę Jagodnie, co bardzo utrudnia komunikację w tej części miasta. W ramach realizacji zadania planujemy połączyć ul. Jagodną i ul. Słubicką poprzez wykonanie przepustu rurowego pod drogą, budowę skrzyżowania drogi z ul. Słubicką oraz przebudowę w obrębie Jagodne 9. Ponadto planujemy wykonanie jednostronnego chodnika ze ścieżką rowerową z kostki brukowej na całym odcinku wraz z pasem zieleni z drugiej strony, a także budowę oświetlenia ulicznego. Całkowita długość planowanej do budowy drogi łączącej ww. ulice wynosi ok. 277 m. Odwodnienie drogi, chodnika i ścieżki rowerowej odbywać się będzie poprzez wykorzystanie istniejącej już kanalizacji deszczowej, przewidujemy wykonanie regulacji studzienek kanalizacyjnych. Projekt dofinansowany jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 486.486,66 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 1.081.358,99 zł

Przebudowa ulicy Jagodnej w miejscowości Jagodne, gm. Pisz

Dotychczas ulica Jagodna była w złym stanie technicznym, nie posiadała chodników ani odpowiedniego pobocza pozwalającego pieszym bezpiecznie poruszać się tą drogą a oświetlenie ulicy wykonane było jedynie w połowie długości przebudowywanej drogi. Zadanie polega na wykonaniu drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości około 729 m i szerokości 5,5 m wraz z budową jednostronnego chodnika o szerokości 2m oraz wykonaniem odwodnienia drogi za pomocą rowu. Projekt dofinansowany jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 1.042.975,52 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 1.489.965,04 zł

Przebudowa przejścia dla pieszych za mostem drogowym przy ul Wojska Polskiego

Planowane do przebudowy przejście dla pieszych znajduje się tuż za mostem drogowym, a samo przejście znajduje się za wzniesieniem, co sprawia, że jest niewidoczne dla pojazdów. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych. W zakresie rzeczowym zadanie dotyczy przebudowy przejścia dla pieszych wraz ze zmianą lokalizacji przejścia (oddalenie od krańca mostu o ok. 10m) oraz prac w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych poprzez wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych z wbudowanym inteligentnym systemem identyfikacji pieszych, który ostrzega kierowcę o zbliżaniu się pieszego do przejścia oraz modułu doświetlenia stałego (lampy LED zasilane z sieci miejskiej). . Projekt dofinansowany jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 117.898,88 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 147.373,60 zł