Spotkanie informacyjne – procedura zlecania realizacji zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert

15 marca 2022 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Tematem spotkania była procedura zlecania realizacji zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert, w związku z otwartym konkursem ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2022 r. ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w Piszu uchwałą nr 22/128/2022 z dnia 3 marca br.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele sektora pozarządowego z terenu powiatu piskiego, których w imieniu Zarządu Powiatu w Piszu przywitał dr Waldemar Brenda.
W programie spotkania znalazły się zasady zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych oraz zasady prawidłowej realizacji i rozliczenia zadań publicznych. Animatorzy Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Marek Jurzyński oraz Izabela Jurzyńska, wyczerpująco omówili tematy związane ze zlecaniem przez jednostki samorządu terytorialnego i realizacją zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Odpowiedzieli na pytania kto może złożyć ofertę i jak ją przygotować, na co zwrócić uwagę czytając ogłoszenie konkursowe, jak rozliczyć środki i wypełnić sprawozdanie, jak mierzyć i dokumentować rezultaty, jak dokumentować wkład osobowy, jak opisać fakturę, w jakich przypadkach umowa może być rozwiązana.
Joanna Glezman, Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi omówiła kwestie problemowe, najczęściej popełniane błędy oraz przykłady dobrych praktyk w kwestii rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.