Lista osób zakwalifikowanych do udziału w Konkursie Granty PPGR

Szanowni Państwo!

Zgodnie z zapowiedzią zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do udziału
w Konkursie Granty PPGR.
Jednocześnie informujemy, iż weryfikacja poprawności złożonych oświadczeń, jak
i faktu czy zostały one złożone przez osoby uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach przedmiotowego Konkursu, została dokonana na podstawie Regulaminu Konkursu oraz wytycznych udostępnianych przez Operatora Konkursu a sam fakt zakwalifikowania do Konkursu nie jest jednoznaczny z przyrzeczeniem otrzymania wsparcia.
Wg stanu na dzień 03.02.2022 r. wniosek o przyznanie grantu oczekuje na zaakceptowanie.
W przypadku podpisania umowy o powierzenie grantu, poinformujemy Państwa o tym fakcie w osobnym komunikacie

Lista osób po pozytywnej weryfikacji