Magistrat przechodzi na zdalną obsługę petentów

W związku z trwającą epidemią SARS-COV-2, Urząd Miejski w Piszu wprowadza ograniczenia w zakresie obsługi interesantów.

Urząd Miejski w Piszu wprowadza ograniczenia w zakresie obsługi interesantów. W okresie od dnia: 24.01.2022 r. do 28.02.2022 r. wydziały magistratu będą zamknięty dla petentów. Spraw załatwiane będą za pomocą kontaktów telefonicznych, e-mailowych lub listownych. Korespondencję kierowaną do Urzędu można również wrzucać do skrzynki umieszczonej przy wejściu głównym do budynku Urzędu.
Obsługa Interesantów w Urzędzie Miejskim w Piszu przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 zostaje ograniczona wyłącznie do Punktu Obsługi Interesanta.

Warto wiedzieć

Urząd Stanu Cywilnego – zgłoszenie urodzenia dziecka oraz odpis z aktu stanu cywilnego można wykonać przez profil zaufany – www.epuap.gov.pl

Interesanci będą przyjmowani tylko w nagłych sytuacjach – sporządzenie aktu zgonu.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny do USC w Piszu: 87 423 28 96.

Wszelkie sprawy można załatwiać za pośrednictwem strony internetowej www.obywatel.gov.pl. oraz telefonicznie:

• sprawy meldunkowe – tel. 87 42 41 219
• sprawy z zakresu dowodów osobistych – tel. 87 42 41 220
• wniosek o wpisanie do rejestru wyborców i spisu wyborców- tel. 87 42 41 219
• wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej ceidg.gov.pl – tel. 87 42 41 208
• w sprawach podatkowych – tel. 87 42 41 212, 87 42 41 213
• w innych sprawach – tel. 87 42-41-200

Odwołane zostają wszystkie spotkania, które miały odbyć się w Urzędzie Miejskim w Piszu. Zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie oraz on-line.

Wszystkich przebywających na terenie Urzędu Miejskiego w Piszu obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania procedur bezpieczeństwa.