Nieodpłatna pomoc prawna

Starosta Piski informuje, że mieszkańcy powiatu piskiego mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

Zgłoszenia wizyty należy dokonać telefonicznie pod numerem 87 425 47 00 lub 87 425 46 90 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–15.00.
WYKAZ DYŻURÓW PRZEZNACZONYCH NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
NA TERENIE POWIATU PISKIEGO W 2022 R.