Ulice Słubicka i Jagodna zostaną połączone

Brak ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Słubicką w Piszu z ul. Jagodną w Jagodnem utrudnia komunikację w pobliżu coraz bardziej rozbudowującego się osiedla mieszkaniowego.

Na wspomnianym terenie mieszczą się także przedsiębiorstwa. W związku z tym, cieszy informacja o pozyskaniu przez Gminę Pisz około 60% (tj. ponad 486 tys. zł) dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi, która połączy wymienione wcześniej ulice.
Inwestycja, która według szacunkowych kosztów powinna wynieść ponad 860 tys. zł, zakłada m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni, budowę chodnika z kostki brukowej, zjazdów do posesji, poboczy, oznakowania poziomego oraz budowę oświetlenia ulicznego.
W ten sposób, bez przeszkód, będzie można dojechać od wybudowanej w minionych latach ul. Słubickiej, do przebudowanej w tym roku, ul. Jagodnej. Nowy odcinek (o długości około 300 m.), zwłaszcza w sezonie wakacyjnym, w przypadku wysokiego natężenia ruchu umożliwi ominięcie ronda (u zbiegu ul. Warszawskiej i Czerniewskiego) lub pozwoli na zorganizowanie objazdu (w momencie zdarzenia drogowego).
Aby inwestycja ruszyła musi zostać wyłoniony wykonawca robót budowlanych. Termin składania ofert mija 3 grudnia o godz. 10:00. Szczegółowe informacje i dokumentację do wyżej wspomnianego postępowania znajdą Państwo pod podanym adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dd91986b-c58f-479b-a45f-8e27830aea9e