Najlepsi z najlepszych ze stypendiami

Najzdolniejsi uczniowie z gminy Pisz odebrali stypendia Burmistrza Pisza za ubiegły rok szkolny (2020/2021).

Podczas środowej (27 października) XXXIII sesji Rady Miejskiej w Piszu wyróżnienia otrzymali – Natalia Paprota i Szymon Stachelek. Trzecią uhonorowaną osobą jest Natalia Gacka. Nagrodzeni są laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych (na poziomie wojewódzkim), organizowanych pod patronatem Kuratora Oświaty. O ich wszechstronnej wiedzy i nieprzeciętnym poziomie edukacji świadczy wysoka średnia ocen na świadectwie szkolnym (powyżej 5.0). Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym. Stypendia zostały przyznane w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Pisz. Jego celem jest umożliwienie uczniów (z klas od IV do VIII) indywidualnego rozwoju i dalszego pogłębiania wiedzy.