Remont drogi gminnej Turowo-Turowo Duże

Stan techniczny drogi łączącej Turowo Duże z Turowem pozostawiał wiele do życzenia.

Nierówna jezdnia posiadała w wielu miejscach znaczące ubytki i nierówne pobocze. Co za tym idzie jazda na tym odcinku nie należała do najprzyjemniejszych. Na szczęście ten obraz się zmienia, gdyż z każdym dniem coraz bardziej widoczniejsze są efekty prac związanych z przebudową wspomnianego odcinka. Zakres robót przewiduje m.in. położenie nowej nawierzchni asfaltowej (na odcinku 2 km), wyrównanie pobocza oraz przebudowę zatoki autobusowej. Inwestycja powinna zostać ukończona jeszcze w tym roku. Realizacja zadania jest efektem pozyskania przez Gminę Pisz dofinansowania w wysokości blisko 616 tys. zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia ma wynieść ponad 1 mln zł.