Coraz lepsze drogi w gminie Pisz

Drogi i ulice w gminie Pisz pięknieją na naszych oczach.

Zmiany widać chociażby na Osiedlu Wschód, gdzie trwa przebudowa 610-metrowego odcinka drogi biegnącej wzdłuż ulicy Wołodyjowskiego (rozpoczynającego się od zjazdu przy ul. Czerniewskiego, a kończącego się w pobliżu kościoła p.w. Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej).
Zgodnie z podpisaną 16 lipca umową wykonawca ma skończyć inwestycję do połowy listopada. Tempo prac wskazuje jednak, że przedsięwzięcie zostanie zakończone szybciej.
Od strony bloków został, na prawie całej długości ułożony zupełnie nowy chodnik. Poza tym jest już położona pierwsza warstwa asfaltu. Oprócz modernizacji nawierzchni jezdni zakres prac przewiduje m.in. doświetlenie przejść dla pieszych za pomocą energooszczędnych lamp typu LED, budowę ciągu pieszo-rowerowego, wykonanie zatoki autobusowej z kostki betonowej oraz oznakowania pionowego i poziomego. Przedsięwzięcie ma kosztować ponad 1,6 mln zł. Na ten cel Gmina Pisz pozyskała 1 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Przeszłością jest już wąska, dziurawa i nieoświetlona ul. Jagodna. Teraz posiada nową nawierzchnię asfaltową, chodniki, zjazdy do posesji, i co ważne, w kontekście coraz szybciej zapadającego zmroku, jest oświetlona. Zbliżająca się do końca przebudowa 729-metrowego odcinka drogi, – od skrzyżowaniu ulic – Jagodnej, Tęczowej oraz Pisowody do tablicy z nazwą „Jagodne”(znajdującej się w niedalekiej odległości od Szkoły Muzycznej w Piszu) została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dotacja, w wysokości ponad 1 mln zł, stanowi 70% całkowitej wartości inwestycji. Pozostałe 30% to wkład własny Gminy Pisz.
Inną inwestycją, która została ukończona w ostatnich dniach jest przebudowa ulicy Pszenicznej – jednej z kilkunastu zmodernizowanych w minionych dwunastu miesiącach ulic na Osiedlu „Reganówek”.

Niedługo ruszą dwa inne zadania;

– budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Piszu.
Wartość zadania – około 3,6 mln zł (2 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a pozostała część z gminnego budżetu).
– remont 2 km drogi gminnej łączącej Turowo z Turowem Dużym (planowany koszt 1,1 mln zł)
W pierwszym przypadku plac budowy został przekazany 26 sierpnia, a w drugim 9 września.
Wkrótce zostanie podpisana umowa na przebudowę 250-metrowego odcinka drogi w Trzonkach. To efekt pozyskania przez Gminę Pisz 80 tys. zł dofinansowania (stanowiącego około 1/3 wartości inwestycji) z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dzięki temu łatwiej będzie można dojechać do domów jednorodzinnych oraz znajdujących się nieco dalej gruntów rolnych.