Zawody wędkarskie i kajakowe


W niedzielę 5 września zapraszamy wędkarzy amatorów i hobbystów na pierwszy etap zawodów wędkarskich. Drugi etap odbędzie się 11 września (sobota).

Zawody kajakowe zostaną rozegrane 11 września na jeziorze Roś. Startujemy z plaży przy Hotelu “Roś”, al. Turystów 3 w Piszu.

DOBRA ZABAWA I NAGRODY CZEKAJĄ!

Organizacja zawodów wędkarskich to przede wszystkim okazja do krzewienia wiedzy na temat rybnego dziedzictwa kulturowego obszaru LGD Mazurskie Morze. Drastycznie zmniejszająca się populacja ryb w naszych jeziorach, czy zanikanie niektórych gatunków to wynik m.in. braku świadomości ekologicznej mieszkańców. Jest to więc okazja do edukowania przyszłych wędkarzy w kierunku stosowania kodeksu wędkarskiego i potrzeby ochrony zasobów wodnych. Poprzez organizację przedsięwzięcia chcemy kształtować świadomość społeczną i przekazywać ideę zrównoważonego gospodarowania środowiskiem wodnym, starając się podkreślić wartości płynące z poszanowania natury.

Zawody kajakowe nawiązują do pobytu pisarza Melchiora Wańkowicza na ziemi piskiej w okresie międzywojennym. W 1935 r. Wańkowicz wraz z córką Martą przyjechali na Mazury. Pływali kajakiem (o wdzięcznej nazwie „Kuwaka”), podróżowali autem i koleją po całych ówczesnych Prusach Wschodnich. Poznawali bogactwo przyrodnicze regionu oraz rozmawiali z mieszkańcami, szczególną uwagę zwracając na narastające represje wobec ludności polskiej w narodowo–socjalistycznej III Rzeszy Niemieckiej. W wyniku tej wyprawy powstała jedna z najważniejszych książek mistrza polskiego reportażu pt. „Na tropach Smętka”, która do wybuchu II wojny światowej doczekała się kilku wydań, wpływając na sposób postrzegania problematyki polskiej w Prusach Wschodnich. Wańkowicz opisał w niej także pobyt w Piszu oraz spływ kajakowy rzeką Pisą do Narwi.

Tu zapoznasz się z regulaminem i programem