Odznaczenia i awanse – Święto Policji

We wtorek odbyły się Powiatowe Obchody Święta Policji w Piszu przypadające w 102 rocznicę powołania Policji Państwowej. Uroczysty apel odbył się na placu przed Komendą Powiatową Policji w Piszu.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, pan nadinsp. Tomasz Klimek, Starosta Powiatu Piskiego- Andrzej Nowicki oraz burmistrzowie gmin z powiatu piskiego. Gospodarzem uroczystości był Komendant Powiatowy Policji w Piszu, mł. insp. Marcin Kubas. Swoje przemówienie rozpoczął od oddania hołdu i upamiętnienia minutą ciszy tych policjantów, którzy odeszli w czasie pandemii poświęcając swoje zdrowie i życie.
Komendant podziękował policjantom za wzorową, sumienną służbę oraz zaangażowanie funkcjonariuszy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu piskiego. Życzenia skierował także pod adresem pracowników cywilnych. To właśnie dzięki ich pracy w dużej mierze zależy sprawność i profesjonalizm formacji. Mł. insp. Marcin Kubas przekazał słowa podziękowania także rodzinom funkcjonariuszy i ich najbliższym za cierpliwość, wyrozumiałość, ale także codzienne wsparcie.
Na zakończenie Komendant skierował pod adresem policjantów takie słowa: „Życzę, aby Wasza służba dawała Wam jak najwięcej satysfakcji i zadowolenia, abyście czerpali siłę i dumę z noszonego niebieskiego munduru.”
Mł. insp. Marcin Kubas podziękował także przedstawicielom lokalnych samorządów, które finansowo i rzeczowo wspierają piską policję. Podkreślił przychylny stosunek samorządowców do Policji, do spraw porządku i bezpieczeństwa publicznego. Wręczył pamiątkowe medale Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie oraz przedstawicielom lokalnego samorządu dziękując tym samym za dotychczasowe wsparcie.

Wiele ciepłych słów i życzeń dla Komendanta, policjantek, policjantów i pracowników cywilnych piskiej policji, padło ze strony pana nadinsp. Tomasza Klimka oraz zaproszonych gości.

W tym roku z okazji Święta Policji, Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczenie otrzymał Komendant Powiatowy Policji w Piszu. Mł. insp. Marcin Kubas odznaczony został Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant”, którą uhonorowany zostanie podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Policji.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant” wyróżnił asp. Pawła Józefczuka i asp. Tomasza Mikicina. Odznaczenie to nadawane jest policjantowi w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynił się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
W trakcie obchodów Święta Policji w Piszu akty mianowania na wyższe stopnie policyjne wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, nadinsp. Tomasz Klimek oraz Komendant Powiatowy Policji w Piszu, mł. insp. Marcin Kubas.

Awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymali:
Na nadkomisarza Policji:
kom. Kurpiewski Artur
Na podkomisarza Policji:
asp. Boratyński Mariusz
Na aspiranta sztabowego Policji:
st. asp. Ferdyn Sebastian
st. asp. Głogowski Piotr
st. asp. Miara Monika
st. asp. Mikicin Tomasz
Na starszego aspiranta Policji:
asp. Kosikowski Łukasz
asp. Sakowska Karolina
asp. Załęski Karol
Na aspiranta Policji:
mł. asp. Boratyńska Monika
mł. asp. Jabłonowski Krzysztof
mł. asp. Krajewski Jacek
mł. asp. Ligęska Łukasz
mł. asp. Prasał Dariusz
mł. asp. Sienkiewicz Krzysztof
Na młodszego aspiranta Policji:
sierż. szt. Dąbkowski Adrian
sierż. szt. Patalan Przemysław
sierż. szt. Piętko – Runce Marta
Na sierżanta sztabowego Policji mianowano:
st. sierż. Laszczkowski Przemysław
Na starszego sierżanta Policji:
sierż. Chrzanowski Emil
sierż. Filipkowski Patryk
sierż. Laszczkowska Joanna
sierż. Łosiak Mateusz
Na stopień sierżanta Policji:
st. post. Albińska Anna
st. post. Banach Pamela
st. post. Charubin Piotr
st. post. Chmielewski Tobiasz
st. post. Chudzik Aleksandra
st. post. Napiórkowski Tobiasz
st. post. Olbryś Grzegorz
Na stopień starszego posterunkowego Policji:
post. Brzostek Paweł
post. Duda Adriana
post. Florczyk Alicja
post. Kurzyński Konrad
post. Patalan Bartłomiej
post. Pławska Emilia