Baza teleadresowa organizacji pozarządowych f świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w woj. warmińsko – mazurskim

Publikujemy bazę teleadresową organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

Baza teleadresowa została przekazana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na podstawie postanowień Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie na rok 2021 przyjętego uchwałą nr 16 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 roku.