U Św. Jana czas ruszy na nowo – odpust z uruchomieniem zegara

Już w najbliższą niedzielę o godzinie 12.00 odbędzie się Msza Święta odpustowa oraz uroczyste uruchomienie zegara na wieży kościoła.

W przyszłą niedzielę 27 czerwca odbędzie się doroczny odpust parafialny ku czci Św. Jana Chrzciciela, patrona Parafii i całego Miasta. Uroczysta Suma odpustowa z procesją odbędzie się o godz. 12.00. Słowo Boże wygłosi Ks. dr hab. Roman Szewczyk, wykładowca UW-M w Olsztynie i Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku.

– Chciałbym wyrazić wielką radość i zaprosić Mieszkańców naszego Miasta i Gości na wyjątkowe przeżywanie tegorocznych uroczystości związanych ze sfinalizowaniem wielkiego przedsięwzięcia odrestaurowania wieży zegarowej i naprawy niszczejącego przez dziesiątki lat mechanizmu zabytkowego zegara – zachęca do udziału w święcie, proboszcz parafii ks. Wojciech Kalinowski. – Inicjatywą i wielkim wysiłkiem Parafii Św. Jana Chrzciciela oraz wydatnej pomocy Urzędu Miasta i Gminy Pisz pokonaliśmy wszelkie przeszkody natury organizacyjnej, opracowaliśmy restauratorsko od podstaw dokumentację mechanizmu zegara i przebrnęliśmy przez wszelkie pozwolenia.

Całkowity koszt przygotowania dokumentacji, ekspertyz, pozwoleń, materiałów, renowacji, naprawy zegara, i wymiany odeskowania , dźwigów, pracy „alpinistów”, etc. wynosi 261 tys. złotych. Rada Miasta i Gminy w Piszu przyznała dotację w wysokości 85 tysięcy złotych. Parafianie i Goście, wedle ścisłe prowadzonej dokumentacji celowej, złożyli na renowację wieży i mechanizmu zegara na dzień 18 czerwca 2021 r. kwotę 31 450, 0 zł. Ofiary Parafian zostały już spożytkowane na dokumentację, zakup drewna i środków konserwacji drewna oraz częściowe uregulowanie zobowiązań dla wykonawców. Duży wkład pracy wnieśli Parafianie, którzy wykonali prace zabezpieczenia drewna specjalnymi płynami konserwującymi deski na wieżę.

– Widząc dokonane dzieło, ufam, że zarówno osoby prywatne jak i instytucje honorowo zechcą wesprzeć to sfinalizowane Dzieło, tak symboliczne i honorowe dla naszego Miasta przesyłając ofiary na konto Parafii, zamieszczone w stopce biuletynu z dopiskiem „renowacja wieży zegarowej”. Bóg zapłać! – dodaje ks. Wojciech Kalinowski.

Źródlo: Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Piszu
Fot. UM Pisz