NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAM U KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informuje, że w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizuje koleją edycję Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zapraszamy wszystkie osoby mające trudności w relacjach z innymi, zauważające trudności z rozpoznawaniem przeżywanych emocji oraz z ich samokontrolą. Zachęcamy osoby, które stosują agresję w osiąganiu celów i rozwiązywaniu konfliktów do zgłaszania swojego udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym. Program będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w okresie 3 miesięcy
od września do listopada 2021r.
Swój udział można zgłaszać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, ul. Piaskowa 2 (pokój nr 2) lub pod numerem telefonu : 87 424 11 38, 87 424 11 39.
Uczestnictwo w programie daje możliwość nauczenia się skutecznych sposobów kontrolowania negatywnych emocji oraz właściwego ich wyrażania.

PAMIĘTAJ, PRZEMOC JEST PRZESTĘPSTWEM ZMIEŃ SWOJE ZACHOWANIE!