Uwaga na kolumny wojskowe na drogach

Trwają ćwiczenia wojskowe „Dragon 21″. Na drogach naszego powiatu spotkać można jadące kolumny pojazdów wojskowych.

Działania „Dragon 21″ wiążą się też z nasilonym ruchem pojazdów wojskowych na naszych drogach. Kolumny wojskowe przemieszczają się drogami publicznymi, ale zwykle w takich godzinach, by nie zakłócać ruchu cywilnego. Taka kolumna może liczyć do 20 pojazdów. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pierwszy i ostatni samochód wyróżniony jest pomarańczowymi znakami. Pojazdy jadące w kolumnie wojskowej nie są uprzywilejowane chyba, że przed pierwszym i za ostatnim pojazdem kolumny porusza się pojazd uprzywilejowany z włączoną sygnalizacją.
Policjanci przypominają, że dozwolone jest wyprzedzanie kolumny wojskowej. Trzeba jednak pamiętać, że nie można wjeżdżać pomiędzy pojazdy tej kolumny. Stąd apel do kierowców o cierpliwość i zachowanie ostrożności.

Działania wojskowe „Dragon 21″ zaplanowane są do 18 czerwca. Są to największe tegoroczne ćwiczenia wojsk w Polsce. Odbywają się one głównie we wschodniej części Polski, w tym na poligonach i obiektach ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego.
W działaniach biorą udział także policjanci. Wykorzystanie sił i środków Policji ma celu wsparcie wojska oraz doskonalenie skuteczności organizowania i prowadzenia działań w sytuacjach kryzysowych o charakterze militarnym. Stąd funkcjonariusze z powiatu piskiego m.in. zabezpieczają przejazdy wojsk nie dopuszczając tym samym do utrudnień w ruchu drogowym. Policjanci dbają także o to, aby nie doszło do przypadków zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz zapewniają bezpieczeństwo i porządek publiczny w miejscach ogólnodostępnych, gdzie odbywają się kolejne etapy ćwiczeń.

Fot. szer. Dawid Sofiński 15GBZ

Dragon 21

Ćwiczenie taktyczne z wojskami DRAGON-21 to największe, cykliczne przedsięwzięcie szkoleniowe Dowództwa Generalnego RSZ i jedno z kluczowych wydarzeń szkoleniowych tego roku. Jest ćwiczeniem o charakterze defensywnym. Jego głównym celem jest sprawne przygotowanie i zgrywanie sił Dowództwa Generalnego RSZ do wykonywania zadań w ramach operacji obronnej prowadzonej we współdziałaniu z WOT i układem pozamilitarnym.
Ćwiczenie odbywa się na terytorium niemal całej Polski, a wojska działają w domenie lądowej, powietrznej, morskiej oraz w cyberprzestrzeni.
W aspekcie lądowym ćwiczenie głównie prowadzone jest na poligonie w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych (OSPWL) Dęba i OSPWL Orzysz, a także w tak zwanym terenie przygodnym poza poligonami. Pozostałe epizody i zadania realizowane są w przestrzeni powietrznej RP oraz na poligonach morskich Marynarki Wojennej w rejonie Bałtyku Południowego.
W ćwiczeniu uczestniczy około 9400 polskich żołnierzy i około 800 jednostek różnorodnego sprzętu wojskowego. Głównymi ćwiczącymi są 18. Dywizja Zmechanizowana (18.DZ) i 16 Dywizja Zmechanizowana (16.DZ). 18. DZ podczas ćwiczenia przyporządkowana jest większość wydzielonych sił i środków oraz komponentów zadaniowych z jednostek podległych DGRSZ i innych.