Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w ramach umowy z Powiatem Piskim realizuje zadanie publiczne „Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 r.”. Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości przekazanych Fundacji przez Powiat Piski i przy wsparciu organizacyjnym Powiatu Piskiego.