Kolejny strumień pieniędzy płynie do Gminy Pisz

Dofinansowanie dotyczy strategicznych dróg – budowy odcinka łączącego ul. Wąglicką w Piszu z Wąglikiem, przebudowy ul. Wołodyjowskiego (od zjazdu z ul. Czerniewskiego do kościoła p.w. Matki Boskiej Miłosierdzia Ostrobramskiej na Os. Wschód) oraz remontu drogi gminnej pomiędzy Turowem, a Turowem Dużym.

Na trzy wymienione zadania Gmina Pisz otrzymała z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych ponad 3,7 mln zł. Udział środków unijnych w każdej z inwestycji wynosi 60%, pozostałe 40% to wkład własny Gminy Pisz.
Oszacowana na blisko 2,5 mln zł budowa ponad 1,5 km drogi Wąglik – ul. Wąglicka w Piszu to spełnienie oczekiwań mieszkańców, tamtejszego osiedla domków jednorodzinnych i pobliskiej wsi, którzy aby dotrzeć do pracy musieli mierzyć się z kurzem, błotem oraz koleinami. Alternatywną było przebicie się przez zatłoczoną, szczególnie w godzinach porannych i popołudniowych, ulicę Olsztyńską w Piszu. Już za kilkanaście miesięcy nierówna, piaszczysta droga zostanie wyasfaltowana. Z myślą o bezpieczeństwie pieszych powstanie też chodnik. Okres realizacji przedsięwzięcia to czerwiec 2021 r. – listopad 2022 r.
Sporo do życzenia pozostawia też stan techniczny ponad 2 km drogi gminnej łączącej Turowo z Turowem Dużym. Jezdnia jest nierówna, a w niektórych miejscach są widoczne znaczące ubytki nawierzchni. Na szczęście za kilkanaście miesięcy, dzięki projektowi o łącznej wartości ponad 1,1 mln droga zostanie wyprofilowana. Równie ważnym przedsięwzięciem będzie przebudowa ulicy Wołodyjowskiego. Zakres prac obejmie modernizację drogi, przejść dla pieszych, chodnika oraz budowę oświetlenia ulicznego i ścieżek rowerowych. Przebudowa około 610 metrowego odcinka drogi ma kosztować nieco ponad 2,6 mln zł.

– Każdy kilometr dobrej drogi jest na wagę złota. Na realizację wymienionych zadań czekaliśmy od dawna. Tym bardziej cieszę się, że wreszcie nasze plany zostaną zrealizowane – mówi Andrzej Szymborski, Burmistrz Pisza.