Zaglądamy na plac budowy Mazurskiej Pętli Rowerowej

Już nie tylko na papierze, ale i w praktyce powstaje Mazurska Pętla Rowerowa w gminie Pisz. Jak widać na załączonych zdjęciach szlak dla miłośników jazdy na dwóch kółkach nabiera coraz bardziej realnych kształtów.

Efekty prac widać szczególnie w okolicach Imionka, Jeglina, Zdor, Kwiku, gdzie rozrastają się wydzielone ścieżki rowerowe.
W jeszcze innych miejscach, jak np. we wcześniejszej wspomnianym Kwiku, Wiartlu oraz na odcinkach Maldanin-Imionek, Wąglik – Jabłoń i Wiartel Mały-Wiartel trwają roboty związane z przebudową dróg szutrowych.
Trasy są profilowane i równane. Zakres prac przewiduje remont dróg o szerokości jezdni 4,5 m oraz poboczy, także tzw. korytowanie nawierzchni. Zabieg polega na przygotowaniu podłoża do ułożenia grubego materiału utwardzającego. W efekcie powstanie nowa nawierzchnia szutrowa na podbudowie stabilizowanej cementem. Zgodnie z zawartą 28 lutego 2021 r. umową pomiędzy Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, którego Gmina Pisz jest członkiem, a firmą wykonawcą inwestycji – Spółką Jawną „Żwirek” z Brejdyn koło Piecek, termin zakończenia przedsięwzięcia to 30 listopada b.r. Jego koszt wynosi ponad 2 mln zł. Pieniądze pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Z uwagi na fakt, że w ramach tej umowy modernizowana jest cała szerokość dróg szutrowych, a tylko 1,5 m szerokości stanowi koszt kwalifikowany w projekcie, dofinansowanie w przypadku tego zadania wyniesie około 530 tys. zł. Pozostałą kwotę stanowić będzie wkład własny Gminy Pisz.
Z kolei budowa wydzielonych ścieżek rowerowych w pasie dróg gminnych powinna zakończyć się najpóźniej w październiku. Wartość inwestycji to 10,7 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi ponad 9 mln zł.
Inną dobrą wiadomością dotyczącą tego unikatowego produktu turystycznego są podpisane 2 kwietnia 2021 r. prze Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie pięciu umów polegających na budowie wydzielonych ścieżek rowerowych przy drodze krajowej nr 63 (w Maldaninie oraz Jeglinie).

Mazurska Pętla Rowerowa, według projektu, ma zostać ukończona do końca 2023 roku. Po jej ukończeniu, turyści będą mieli do dyspozycji:
– punkty widokowe
– tablice informacyjne i dokładnym opisem miejsca, w którym akurat się znajduje rowerzysta
– punkty obsługi rowerzystów (wiaty wypoczynkowe, sanitariaty i stojaki na rowery)
– nowe ścieżki dla rowerów

Cała infrastruktura wzbogacona zostanie o usystematyzowane oznakowanie najciekawszych atrakcji w okolicy każdej miejscowości.

Materiały UM w Piszu