Szlak Pisa-Narew. To może być w przyszłości wizytówka turystyczna gminy Pisz

Szlak wodny Pisa – Narew to jedyna droga wodna łącząca Mazowsze z Krainą Wielkich Jezior Mazurskich.

Już w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku rzekami tymi pływało wiele żaglówek, które przeprawiały się w ten sposób na mazurskie jeziora Niestety, z czasem malała liczba śmiałków chętnych przeżyć przygodę na tym malowniczym odcinku. Tylko największym pasjonatom żeglarstwa niestraszny był niski poziom Pisy. Wielu początkującym wodniakom zapał do dalszej przeprawy gasł z każdym pokonanym kilometrem. Na szczęście istnieje bardzo duża szansa, że ten malowniczy szlak odrodzi się na nowo i wzbogaci ofertę turystyczną Warmii i Mazur.

Światełkiem w tunelu, dającym nadzieję na szerszą promocję walorów przyrodniczych szlaku jest wstępna akceptacja wniosku dotyczącego projektu „Szlak wodny Pisa-Narew” w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Oprócz Gminy Pisz beneficjentami projektu są inne samorządy, wchodzące w skład Związku Gmin „Pisa-Narew”” Gmina Turośl, Gmina Kolno, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród i Miasto Ostrołęka oraz dwa stowarzyszenia współpracujące ze Związkiem Gmin „Pisa-Narew” w ramach programu „NATURAlnie z Narwią” – Łomżyńskie Forum Samorządowe oraz Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi.

– Łączna wartość projektu, który chcemy zrealizować w ramach programu Polska Wschodnia+ na lata 2021-2027 wynosi 320 mln zł. Około 220 mln dotyczy budowy drogi wodnej Pisa-Narew, która ma być szlakiem wodnym przystosowanym do ruchu wszystkich jednostek pływających, w tym katamaranów i żaglówek. Za pozostałe 100 mln zł Łomżyńskie Forum Samorządowe oraz Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi stworzą wielokilometrowe szlaki kajakowe, w starych i nowych korytach Narwi dzięki któremu z Nowogrodu poprzez Łomżę dopłyniemy np. do Łap – informuje Edmund Lipnicki, Przewodniczący Związku Gmin Pisa – Narew.

Na wznoszenie toastów i świętowanie sukcesu jest jeszcze za wcześnie, bo wciąż trwają ustalenia, co do zakresu przewidzianych inwestycji. Dopiero po ostatecznych poprawkach i końcowej weryfikacji dowiemy się, w jakim stopniu planowane przedsięwzięcia zostaną wykonane i jaka kwota dofinansowania będzie ostatecznie przyznana.

Zgodnie z założeniem w gminie Pisz mają zostać zrealizowane inwestycje o łącznej wartości ponad 165 mln zł. Część tej kwoty – 110 mln zł zarezerwowano na budowę śluzy/stopnia wodnego na Pisie. Inwestycja realizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” w partnerstwie z Gminą Pisz zlikwiduje duże wahania poziomu wód w rzece Pisie, która szczególnie latem osiąga krytycznie niski poziom. W ramach przedsięwzięcia powstaną: jaz piętrzący, śluza żeglugowa, mała elektrownia wodna i przepławka. Aktualnie trwają prace związane ze studium wykonalności budowy stopnia wodnego pod kątem społecznym, ekonomicznym, prawnym, technologicznym, a także oddziaływania na środowisko. Dokument ma być gotowy do połowy października 2021 r. Termin budowy stopnia wodnego na rzece Pisie zaplanowany jest na lata 2026-2028.

Poza tym Gmina chce przeznaczyć 55 mln zł, m.in. rozbudowę oraz modernizację terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, zaplecza do obsługi ruchu turystycznego, powstanie miejsc wypoczynku, ciągów pieszo-komunikacyjnych do nowo zagospodarowanych terenów. Plany zakładają powstanie pięciu punktów postojowych (Niedźwiedzie, Borki, Szast, Dziadowo, Jeże) przystosowanych do potrzeb kajakarzy. Przedsięwzięcia przewiduje też działania promocyjne, m.in. wykonanie tablic informacyjnych do miejsc atrakcyjnych turystycznie.

Podobne inwestycje zostaną przeprowadzone w pięciu innych gminach położonych na szlaku wodnym Pisa-Narew.

– Stajemy przed szansą rewitalizacji terenów leżących na styku Mazur, Kurpi i Podlasia, retencję zasobów wodnych, wyeksponowania lokalnego środowiska, ochronę zabytków, stworzenia warunków do poprawy jakości życia oraz utworzenia nowych miejsc pracy w sektorze turystycznym. Chcemy krok po kroku tworzyć unikatowy produkt turystyczny z unikalnym ekosystemem, który wyróżni m.in. gminę Pisz na tle całego kraju, a być może nawet poza jego granicami – przekonuje Andrzej Szymborski, burmistrz Pisza.
Końcowym przystankiem szlaku Pisa – Narew będzie znajdujący się w centrum Pisza port. Przystań spełni także inną rolę – bazy wypadowej do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Tym samym „Brama Mazur” za jaką uważany jest Pisz stanie się pomostem łączącym Warszawę z wyżej wspomnianą Krainą Wielkich Jezior Mazurskich.

Trzymajmy kciuki, aby podjęte działania o odtworzeniu drogi wodnej z Krainy Wielkich Jezior Mazurskich do stolicy zostały w jak największym stopniu zrealizowane. Ten unikatowy na skalę regionalną produkt turystyczny zasługuje na odpowiednie wyeksponowanie.

Materiały UM w Piszu