Policja nie będzie pobłażliwa wobec łamiących zalecenia sanitarne

Policjanci nie mają pobłażania wobec tych, którzy lekceważąc prawo i zalecenia sanitarne, narażają zdrowie innych osób.

Tylko od nas samych zależy to, jak długo jeszcze obowiązywać będą obostrzenia, ograniczenia, nakazy i zakazy związane z epidemią COVID-19. Przestrzegając tych zaleceń dbamy o zdrowie swoje oraz naszych bliskich. Większość z nas o tym wie. Są jednak też tacy, którzy wciąż lekceważą wprowadzane ograniczenia i uważają je za zbędne. Wobec tych osób interweniują policjanci wyciągając stosowne konsekwencje. Tylko w ciągu trzech ostatnich dni piscy policjanci ujawnili ponad 100 przypadków złamania przepisów dot. zasłaniania ust i nosa maseczką.
Wciąż przybywa osób zarażonych Covid-19, a co za tym idzie rośnie liczba osób pozostających w izolacji, czy poddanych kwarantannie. Rośnie też liczba pacjentów walczących z chorobą w szpitalach. Żeby te liczby malały, potrzebna jest społeczna solidarność oraz przestrzeganie przepisów prawa i zaleceń sanitarnych, wprowadzonych po to, by skutecznie walczyć z epidemią. Większość z nas o tym wie, jednak są również tacy, którzy świadomie i z premedytacją lekceważą obowiązujące przepisy prawa. Wobec nich policjanci nie mają pobłażania.

Funkcjonariusze w trakcie służby przypominają osobom, wobec których interweniują, jak ważne jest przestrzeganie obowiązujących zasad i ograniczeń w walce z koronawirusem. W przypadku rażącego ich lekceważenia, reagują adekwatnie do sytuacji.
Osoby, które nie stosują się do obowiązku zasłaniania w określonych sytuacjach ust i nosa maseczką, muszą liczyć się z tym, że policjanci mogą ukarać taką osobę mandatem karnym lub skierować wobec niej wniosek o ukaranie do sądu.

Przez ostanie trzy dni policjanci, na terenie powiatu piskiego, odnotowali 103 przypadki złamania przepisów dotyczących zasłaniania ust i nosa maseczką. Wśród tych osób 66 ukaranych zostało mandatami karnymi. W 27 przypadkach skończyło się na pouczeniu ze strony funkcjonariuszy, a w 10 przypadkach skierowane zostaną wnioski do sądu o ukaranie tych, którzy dopuścili się popełnienia wykroczenia.
To pokazuje, że mimo wielu apeli kierowanych z różnych stron, mimo informacji o wzrastającej liczbie zakażeń i pacjentów w szpitalach, wiele osób wciąż lekceważy wprowadzone przepisy i swoim zachowaniem narażają zdrowie i życie innych osób. To też pokazuje, jak potrzebna jest stanowcza reakcja policjantów wobec takich osób. I takiej reakcji mogą spodziewać się wszyscy ci, którzy będą w ten sposób narażać zdrowie innych.
Wykażmy się odpowiedzialnością oraz dbałością o życie i zdrowie własne, a także swoich najbliższych. Przestrzegajmy obowiązujących przepisów i zaleceń sanitarnych, skorzystajmy z możliwości szczepienia przeciwko koronawirusowi i wspólnie zakończmy czas pandemii!