KOMUNIKAT W SPRAWIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ NIEODPŁATNEJ MEDIACJI

Starosta Piski przypomina, że korzystanie z nieodpłatnych porad prawnych na terenie Powiatu Piskiego od 16 marca 2020 r. do odwołania odbywa się wyłącznie przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Informacja o terminie przywrócenia wizyt osobistych w punktach zostanie zamieszczona na stronie www.powiat.pisz.pl

W celu umówienia się na zdalną poradę nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa można:
zadzwonić pod numer telefonu 87 425 47 00 lub
zarejestrować się elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy;
wypełnić zgłoszenie porady na odległość (załącznik do komunikatu) oraz przesłać je do Starostwa Powiatowego w Piszu pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@powiat.pisz.pl, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

W obecnym stanie zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii beneficjent nie jest zobowiązany do składania pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu, osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może zgłosić wniosek o uzyskanie pomocy przez telefon, dzwoniąc pod nr 87 425 47 00.

WAŻNE!!!

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020, poz. 708 z późn. zm.). Przed udzieleniem pomocy prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć „Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis” (załącznik do komunikatu).
Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego anonimową opinię można:
przesłać pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Piszu
ul. Warszawska 1
12 – 200 PISZ
lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl
Więcej informacji pod numerem telefonu 87 425 47 00; 87 425 46 90 (telefon czynny w dni robocze od 800 – 1500) oraz pod adresem e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 1842 z późn.zm.); Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2020, poz. 2232 z późn. zm.)