Zegar na wieży kościelnej znów będzie odmierzał czas

Zegar na wieży to nieodłączny element jednego z najbardziej charakterystycznych zabytków w gminie Pisz – kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela.

Czas odcisnął piętno na wysłużonym, bo pochodzącym z 1899 r. zegarze. W rezultacie, część z nas może nie pamiętać, kiedy czasomierz wskazywał aktualną godzinę.
Wkrótce to się zmieni, bo urządzenie zyska nowe życie. Zielone światło do rozpoczęcia renowacji dała zgoda konserwatora, która jest wymagana przy każdorazowym remoncie obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Do pełni szczęścia brakowało środków finansowych na przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych.
Z pomocą przyszła Gmina Pisz, która na ten cel przekazała 85 tys. zł. Przysłowiową „kropką nad i” było podpisanie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia. Dokument podpisali, w obecności burmistrza Pisza Andrzeja Szymborskiego, wiceburmistrz Janusz Puchalski oraz ks. prałat Wojciech Kalinowski, proboszcz parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Piszu.
Zakres prac, jakie będą przeprowadzone zakłada m.in. oczyszczenie wszystkich elementów zegara, uzupełnienie ubytków w panewkach, konserwację wskazówek zegara, oczyszczenie płyt, usunięcie fizycznych uszkodzeń, antykorozyjne malowanie tarcz, założenie nowego, bezpiecznego olinowania i ponowny montaż mechanizmu zegarowego wraz z systemem pędni, przekładniami i wskazówkami na wieży. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem już w maju zegar ponownie będzie odmierzał czas z wieży kościelnej.