Interweniowali w sprawie złego stanu nabrzeża Pisy, naprawą mają zająć się Wody Polskie

Gmina Pisz już w lipcu 2020 r. informowała Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o zapadnięciu się kostki betonowej na placu przy nabrzeżu – poinformował nas Urząd Miejski w Piszu. Po tym jak 50 metrów nadbrzeża osunęło się do rzeki.

Jak już informowaliśmy betonowy brzeg znikł pomiędzy Hotelem nad Pisą a mostem na placu przy ul. Wyzwolenia. Nadbrzeżu od lat groziła taka sytuacja z powodu złego stanu technicznego betonowych zabezpieczeń. Brzeg od kilku lat coraz bardziej był podmywany i nachylał się w stronę lustra wody. We wtorek konstrukcja rozpadła się niczym klocki domina.
Urząd Miejski w Piszu poinformował nas, że 16 lipca 2020 r. wysłał pismo do Wód Polskich o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie nadbrzeża
– W piśmie zgłaszana była potrzeba przeprowadzenia niezbędnych prac mających na celu zabezpieczenie betonowego oczepu, który zahamowałby dalsze odchylenie nabrzeża. W ostatnich dniach, po kolejnym monicie z naszej strony, Wody Polskie poinformowały, że zajmą się sprawą i nabrzeże zostanie naprawione – poinformował UM w Piszu.