Gmina Pisz interweniuje w sprawie nabrzeża Pisy

Gmina Pisz już w lipcu 2020 r. informowała Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o zapadnięciu się kostki betonowej na placu przy nabrzeżu.

W piśmie z dnia 16 lipca 2020 r. zgłaszana była potrzeba przeprowadzenia niezbędnych prac mających na celu zabezpieczenie betonowego oczepu, który zahamowałby dalsze odchylenie nabrzeża. W ostatnich dniach, po kolejnym monicie z naszej strony, Wody Polskie poinformowały, że zajmą się sprawą i nabrzeże zostanie naprawione.