„Nakręć się na pomaganie” dla Marcela

Nie tak dawno pisaliśmy o dwóch sercach zakupionych przez Gminę Pisz, które miały wspomóc między innymi akcje charytatywne. Na efekty długo nie trzeba było czekać.

Mieszkańcy Gminy Pisz stanęli na wysokości zadania, czego dowodem niech będzie ponad pół tony nakrętek, które zostały przekazane piskiej Policji. A to jeszcze nie wszystko, ponieważ na transport czekają kolejne worki z nakrętkami!
Przychód z nakrętek zostanie przeznaczony na częściowe dofinansowanie kosztów związanych z codzienną rehabilitacją Marcelka Arnisty, który urodził się z głębokim obustronnym niedosłuchem.
Każdy, kto chce wesprzeć osoby potrzebujące w pozyskaniu środków na leczenie czy rehabilitację, może wrzucać nakrętki do serc, które ustawione są przy Urzędzie Miejskim oraz przy Szkole Podstawowej nr 4 w Piszu.