5 000 zł dla mikro i małych przedsiębiorców

Fundacja “Inicjatywa Kobiet Aktywnych” we współpracy z Powiatem Piskim  zapraszają do zapoznania się z prezentacją dotyczącą dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Wnioski o dotacje można składać do 31 marca 2021 r.

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w ramach umowy z Powiatem Piskim realizuje zadanie publiczne „Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 r.”. Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości przekazanych Fundacji przez Powiat Piski i przy wsparciu organizacyjnym Powiatu Piskiego.