Stawiamy na dialog z mieszkańcami

Dialog z mieszkańcami to jeden z istotnych czynników wskazujących kierunek, w jakim powinny zmierzać gminne inwestycje.

Naturalną więc rzeczą było zaproszenie właścicieli działek oraz nieruchomości, w których planowana jest przebudowa ulic, do konsultacji z tym związanych. Cykl spotkań, które odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piszu rozpoczął się w styczniu, a zakończył w połowie lutego. Swoje sugestie w sprawie lokalizacji zjazdów i dojść do posesji wyrazili mieszkańcy ulicy Jagodnej ( miejscowości Jagodne) oraz położonych w zachodniej części Pisza ulic – Baśniowej, Narożnej, Bratniej, Nowy Świat, Św. Wojciecha, Wędkarskiej, Wileńskiej, Owocowej, Letniej i Wiosennej. Zebrane opinie będą pomocne w opracowaniu dokumentacji projektowej, niezbędnej do realizacji dalszych etapów wspomnianych inwestycji.

 

Wskazówki właścicieli działek i nieruchomości są niezwykle ważne przy tworzeniu dokumentacji projektowej na przebudowę dróg
Tot. Konsultacje/Urząd Miejski w Piszu