Targowisko miejskie zmieni swoje oblicze

Gmina Pisz otrzymała 1 mln zł dofinansowania na modernizację Targowiska Miejskiego w Piszu. Warto docenić ten sukces z kilku powodów – nie tylko z najwyższej ocenionego wniosku.

Przede wszystkim za kilkanaście miesięcy piski „rynek” przejdzie kolejną metamorfozę. Będzie bardziej estetycznie, funkcjonalnie i nowocześnie. Plusem inwestycji jest budowa 46 zadaszonych miejsc handlowych (43 pawilony handlowe oraz 3 wiaty- przy głównych alejkach) o łącznej powierzchni około 701 m2. Poprawi to komfort pracy sprzedawców, co w rezultacie przełoży się na lepszą jakość obsługi kupujących. Z bazarowego krajobrazu zniknie wysłużona i strasząca swoim wyglądem „budka z mięsem” (witająca klientów przy wejściu od strony kładki dla pieszych).Niszczejący budynek ustąpi miejsca bardziej nowoczesnemu obiektowi. Projekt zakłada dalsze utwardzenie terenu targowiska, instalację kanalizacji deszczowej, wykonanie (od strony Parku Miejskiego) ogrodzonego parkingu dla samochodów, remont istniejącej toalety, a także montaż urządzeń sanitarno-higienicznych ogólnodostępnych (dostosowanych również do potrzeb osób niepełnosprawnych), urządzenie zieleni, budowę wiaty śmietnikowej oraz elementów małej architektury (np. ławek, stojaków na rowery). Z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców Pisz i odwiedzających naszą gminę turystów przewiduje się zainstalowanie całodobowego monitoringu oraz oświetlenia terenu targowiska lampami solarnymi, zmniejszającymi emisję dwutlenku węgla. Oszczędność ekonomiczną zapewnią panele fotowoltaiczne, które będą zamontowane na dachu pawilonu handlowego. Zanim drogowcy wbiją pierwszą łopatę minie jeszcze trochę czasu. Najpierw nastąpi oficjalne podpisane umowy, następnie zostanie ogłoszony, a następnie rozstrzygnięty przetarg.
Targowiska powstają w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” – wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury. W związku z tym, wkrótce zmieni się regulamin korzystania z piskiego bazaru. Chodzi m.in. o 25% zniżkę (w stosunku do podstawowej opłaty targowej). Z rabatu skorzystają sprzedawcy produktów rolno-spożywczych (pozyskanych z uprawy roślin lub chowu zwierząt prowadzonego przez sprzedającego). Jak informuje marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin o dotację mogły ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne oraz powiatowe (liczące nie więcej niż 200 tys. mieszkańców). Stosowne wnioski złożyło sześć samorządów. W gronie szczęśliwców znalazły się dwie najwyżej sklasyfikowane gminy. Łączna suma projektów o przyznanie dotacji przekracza 4,6 mln zł,. Natomiast do podziału w tej edycji konkursu jest blisko 2,9 mln zł. Poziom pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) nie może przekroczyć 1 mln zł na beneficjenta.