Rekrutacja do szkół na nowych zasadach. Elektroniczny nabór zamiast formy papierowej

Zastąpienie papierowych procedur administracyjnych rozwiązaniami elektronicznymi to wymóg społeczeństwa XXI wieku.

Gmina Pisz wychodzi naprzeciw najnowszym trendom i potrzebom, dlatego uruchomiła 11 lutego system elektroniczny wspomagający proces rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych. Rekrutacja przedszkolaków potrwa do 28 lutego, a uczniów klas pierwszych do 23 marca br.

– Nabór online, pozwoli zaoszczędzić czas, a także uniknąć tłoku i kolejek. Kolejna zaleta to ujednolicenie zasad przyjmowania dzieci do przedszkoli i szkół – system umożliwia wskazanie przez rodzica/opiekuna prawnego listy placówek, do których wnioskuje, w kolejności od najbardziej preferowanych. W rezultacie system pozwala na ominięcie sytuacji, gdy rodzice zapisują dzieci do kilku szkół w różnych rejonach miasta. Elektroniczny system rekrutacji daje możliwość zapoznania się z ofertą danej placówki, wynikami rekrutacji (na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej) – opisuje zalety systemu Barbara Milewska, dyrektor Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu. 

Lista funkcjonalności jest dłuższa. Aby w całości z niej skorzystać wystarczy zalogować się na stronie https://pisz.elemento.pl (szkoły podstawowe) lub https://pisz.formico.pl (przedszkola i oddziały przedszkolne) postępować zgodnie z instrukcją, którą znajdą Państwo na stronie www.pisz.pl (zakładka „Ogłoszenia”). Tam też można zapoznać się ze szczegółowymi zasadami rekrutacji.
Systemem elektronicznej rekrutacji zostały objęte: Szkoła Podstawowa Nr 4 w Piszu, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piszu, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Piszu (w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piszu oraz Przedszkole Miejskie Nr 1 w Piszu), Szkoła Podstawowa w Hejdyku, Szkoła Podstawowa w Jeżach, Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym, Szkoła Podstawowa w Liskach oraz Szkoła Podstawowa w Trzonkach).

– E-rekrutacja została uruchomiona w ramach projektu „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz”. Jednym z jego założeń było wprowadzenie nowoczesnego systemu wymiany informacji na linii mieszkaniec – jednostka samorządowa, w naszym przypadku Urząd Miejski w Piszu. Platforma e-usługi umożliwia złożenie podania, wniosku, deklaracji i informacji podatkowych, przeglądanie swoich zobowiązań oraz dokonywanie rozliczeń finansowych z urzędem drogą elektroniczną. Zachęcam do elektronicznej formy rozliczeń i zdalnego kontaktu z Urzędem. Ułatwimy sobie w ten sposób życie, szczególnie teraz – w czasach pandemii koronawirusa – mówi Andrzej Szymborski, burmistrz Pisza.

Aby uzyskać dostęp należy wejść na stronę, założyć konto, a następnie zalogować się.

Wejdź na stronę e-usługi.pisz.pl

Wartość całego projektu to niecałe 2,3 mln zł. Dofinansowanie jakie otrzymała Gmina Pisz wyniosło ponad 1,9 mln zł i pochodziło ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.