Zostań rachmistrzem spisowym

Zostań rachmistrzem spisowym. Nabór kandydatów od 1 lutego.

Informujemy, iż od 1 lutego do 9 lutego 2021 r. odbędzie się nabór kandydatów na rachmistrzów Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) – zwany dalej NSP 2021
NSP 2021 zostanie przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

• mieć ukończone 18 lat,
• cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Formularz kandydata oraz ogłoszenie o naborze na rachmistrza spisowego znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, w zakładce – Narodowy Spis Powszechny.Więcej informacji na temat Narodowego Spisu Powszechnego 2021 na stronie www.spis.gov.pl.