Apel do rządu o wsparcie branży turystycznej

Burmistrz Pisza Andrzej Szymborski wraz z innymi samorządowcami z Mazur zaapelował do rządu o udzielenie wsparcia, które pozwoli zatrzymać postępujący regres gospodarczy. Środki finansowe przekazane przedsiębiorcom mają uchronić wielu z nich przed wizją likwidacji, a co za tym idzie na utrzymanie miejsc pracy.