Uwaga słuchowa – terapia metodą Tomatisa w SOSW w Łupkach

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach zakupił specjalistyczny zestaw do prowadzenia terapii uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa.

Sprzęt zakupiony dzięki wsparciu Wojewody Warmińsko Mazurskiego pozwoli na wzbogacenie oferty placówki w zakresie stosowanych metod terapeutycznych.
Głównym celem treningu słuchowego jest wspieranie funkcji słuchowej, a poprzez to poprawa koncentracji, kreatywności, rozwój zdolności językowych i komunikacyjnych oraz zwiększenie potencjału człowieka w nauce i prawidłowym rozwoju psychoruchowym.
Trening słuchowy polega na słuchaniu dźwięków poprzez specjalne urządzenie. Ćwiczenia stymulują centralny system nerwowy, a szczególnie korę mózgową, odpowiedzialną za procesy myślenia. Stymulacja ucha odbywa się poprzez dźwięki o określonej, wysokiej częstotliwości.

Z treningu słuchowego Tomatisa może skorzystać każdy, kto chce polepszyć swoje możliwości i udoskonalić dotychczasowe funkcjonowanie. Efekty są szybko dostrzegalne, co potwierdzają badania kontrolne. Metodę tę stosuję się u dzieci, młodzieży oraz dorosłych. W szczególności jeśli występują któreś z podanych objawów:

Główne objawy zaburzeń uwagi słuchowej:

– nadwrażliwość na dźwięki,
– zaburzenia koncentracji uwagi,
– konieczności powtarzania poleceń,
– trudności z czytaniem i pisaniem,
– błędna interpretacja pytań,
– niewyraźne pismo,
– niemuzykalność,
– mylenie strony lewej z prawą,
– monotonny głos,
– ubogie słownictwo,
– niewyraźne pismo,
– męczliwość lub nadaktywność,
– tendencje depresyjne,
– brak wiary w siebie,
– drażliwość,
– nieśmiałość,
– nadwrażliwość emocjonalna,
– wycofywanie się,
– trudności szkolne
– zaburzenia koncentracji
– dysleksja
– zaburzenia mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy)
– zaburzenia głosu (np. chrypki dziecięce będące rezultatem nadużywania głosu przez dziecko)
– słaba przyswajalność języków
Fot. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach