Sieć wodociągowo-kanalizacyjna wydłuży się

Koniec roku służy Gminie Pisz jeśli chodzi o skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Szczególnie udany pod tym względem był 8 grudnia. Tego dnia ogłoszono wyniki dwóch, istotnych z naszego punktu widzenia, naborów. Chwilę po uzyskaniu dofinansowania na I etap modernizacji Stadionu Miejskiego w Piszu (o którym szerzej piszemy w oddzielnym artykule) dotarła do nas kolejna miła informacja. Tym razem o otrzymaniu 2 mln złotych, z Funduszu Rządowych Inwestycji Lokalnych, na realizację projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Piszu”.
Szacowana wartość inwestycji, która powinna ruszyć w przyszłym roku, wynosi 3 751 939, 97 zł. Roboty budowlane przewidują m.in. położenie ponad 2,4 kilometrowej sieci kanalizacji sanitarnej. Przeprowadzone prace umożliwią odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych do systemu miejskiej kanalizacji (grawitacyjnej i tłocznej), a następnie do oczyszczalni ścieków. Poza tym planuje się wykonanie sieci kanalizacji deszczowej (długość ponad 2,2 km), zbierającej wody odpadowe oraz roztopowe z projektowanych ulic. W rezultacie wody odpadowe i roztopowe trafią do istniejącej sieci deszczowej i cieku wodnego. Przedsięwzięcie, którego ukończenie nastąpi w 2022 r. poprawi jakość środowiska naturalnego, a także wpłynie na wzrost atrakcyjności terenu, na którym powstaje osiedle mieszkaniowe.

Gmina Pisz pozyskała ponad 2 mln zł na realizację projektu „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Piszu”
fot. Urząd Miejski w Piszu