Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Piszu

Uroczystości 11 Listopada

Znacznie ograniczone zostały, ze względu na panującą w kraju epidemię, tegoroczne oficjalne uroczystości z okazji Święta Niepodległości.

Obowiązujące w kraju obostrzenia i zalecenia sanitarne nie stanowiły jednak przeszkody do uczczenia pamięci Tych, którym zawdzięczamy wolne państwo. W każdej z gmin, zarówno władze samorządowe jak i sami mieszkańcy, w kameralnych okolicznościach składali kwiaty i zapalali znicze w symbolicznych miejscach pamięci. Mieszkańcy Powiatu nie zapomnieli również o wywieszaniu biało czerwonej flagi.
W 102. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, w imieniu Zarządu Powiatu w Piszu oraz samorządowców powiatu, kwiaty pod Pomnikiem Wolności przy ul. Armii Krajowej w Piszu, złożyli dr Waldemar Brenda wraz z radnym Pawłem Szczechem.

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu informuje

w związku z rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących przebudowy dróg powiatowych, mogą wystąpić lokalne utrudnienia w ruchu drogowym w miejscu prowadzenia robót.

Roboty budowlane dotyczą następujących inwestycji:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny)– Drygały – Skarżyn od km 25+100 do km 26+562,04 odcinek Lipińskie– Skarżyn. Termin realizacji zadania: do dnia 17 grudnia 2020 r.
2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1646N (Ruciane Nida) – Wejsuny – Głodowo od km 5+450 do km 6+160 str. prawa w m. Wejsuny. Termin realizacji zadania: do dnia 17 grudnia 2020 r.

Do dnia zakończenia robót budowlanych ruch drogowy odbywał się będzie zgodnie z zatwierdzonymi i wprowadzonymi czasowymi organizacjami ruchu.

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 (tablica zewnętrza przy budynku oraz usytuowana wewnątrz budynku na parterze przy pok. nr 2) został wywieszony wykaz znak: GN.6845.2.8.2020 z dnia 12.11.2020 r., informujący o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę, na okres 20 lat, dotychczasowemu dzierżawcy tj.: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piszu, z przeznaczeniem na siedzibę, części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego tj.: udziału wynoszącego 49/100 części w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką numer 502/9 o powierzchni 0,0530 ha (KW nr OL1P/00040109/0), w tym powierzchni użytkowej wynoszącej 327,73 m2 w posadowionym na niej budynku użytkowym (I piętro oraz poddasze).