Wsparcie dla dzieci, nauczycieli i rodziców

Ile potrwa zdalne nauczanie? Kiedy młodzież znów powróci do szkolnych ławek? Na to pytanie chyba nikt nie zna odpowiedzi.

Zdalne nauczanie to nie lada wyzwanie – przede wszystkim dla uczniów i nauczycieli, ale również i rodziców. W wielu gospodarstwach domowych brakuje sprzętu, lub jeśli jest, to nie posiada odpowiedniego oprogramowania do przeprowadzenia lekcji online. Aby rozwiązać ten problem Gmina Pisz przystąpiła do konkursu grantowego „Zdalna szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnić w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach). Pozyskane dofinansowanie w kwocie ponad 114 tys. zł pozwoliło na zakup 35 laptopów, 35 toreb do laptopów, 40 tabletów, 8 modemów zewnętrznych. Dodatkowo w każdym z laptopów oraz tabletów jest wgrane oprogramowanie antywirusowe z licencją na rok. Sprzęt został już przekazany dziesięciu placówkom: Szkole Podstawowej Nr 4 w Piszu, Szkole Podstawowej Nr 1 w Piszu, Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu Nr 1 w Piszu, Szkole Podstawowej w Hejdyku, Szkole Podstawowej w Jeżach, Szkole Podstawowej w Kotle Dużym, Szkole Podstawowej w Liskach, Szkole Podstawowej w Trzonkach, Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół Katolickich w Piszu oraz Szkole Podstawowej w Snopkach (Filii SP Nr 1 w Piszu). Będą mogli korzystać z niego bezpłatnie, w swoich własnych domach, potrzebujący uczniowie.
To druga tego typu inicjatywa w ostępie zaledwie kilku miesięcy. Dla przypomnienia w marcu br. Gmina Pisz uzyskała dotację w kwocie 80 tys. zł, która umożliwiła zakup 24 sztuk laptopów, tabletów (39 sztuk), programów antywirusowych z roczną licencją (12 sztuk), a także modemu zewnętrznego.