OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 (tablica zewnętrza przy budynku oraz usytuowana wewnątrz budynku na parterze przy pok. nr 2) został wywieszony wykaz znak: GN.6845.2.7.2020 z dnia 21.10.2020 r., informujący o przeznaczeniu do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres nie dłuższy niż 3 lata Piskiemu Domu Kultury z/s w Piszu, z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę, stanowiących własność Powiatu Piskiego nieruchomości lokalowych tj.: dwóch lokali użytkowych: nr 4 i nr 5, usytuowanych w budynku użytkowym, położonym w Piszu przy ul. Lipowej 5, posadowionym na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 416/1 o powierzchni 0,0339 ha.