Korzystaj ze ścieżek rowerowych, załóż kamizelkę odblaskową

Zgodnie z przepisami ruchu drogowego rowerzysta powinien korzystać ze ścieżek rowerowych. Warto, aby rowerzyści jeździli w kamizelkach odblaskowych.

Na bezpieczeństwo rowerzystów na drodze ma wpływ wiele czynników, począwszy od pory dnia i warunków pogodowych. Najważniejsze są jednak zachowania samych rowerzystów. Przede wszystkim respektowanie obowiązujących zasad i przepisów ruchu drogowego oraz umiejętność przewidywania niebezpiecznych sytuacji. Równie istotne są zachowania innych uczestników ruchu wobec rowerzystów.

Rowerzysta powinien korzystać z drogi dla rowerów

W powiecie piskim przybywa ścieżek rowerowych. Sprawiają one, że jazda rowerem jet dużo przyjemniejsza i bezpieczniejsza. Pomimo tego wielu kierujących jednośladami w dalszym ciągu korzysta z jezdni. Tymczasem, zgodnie z przepisami, rowerzysta jest zobowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Jeśli nie ma drogi przeznaczonej specjalnie dla rowerzystów lub nie można z niej korzystać np. z uwagi na prowadzone roboty drogowe, wtedy kierujący rowerem powinien poruszać się poboczem, a jeśli nie nadaje się ono do jazdy – jezdnią (możliwie blisko prawej krawędzi).

Rowerzysta na chodniku

Rowerzysta może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy:
– opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem
– szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większa niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielone drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów
– warunku pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, czy gęsta mgła).
Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Rowerzysta w kasku ochronnym i kamizelce odblaskowej

Przepisy dotyczące ruchu rowerów nie nakładają obowiązku korzystania z kasków ochronnych i elementów odblaskowych. Należy jednak wziąć pod uwag, że kask chroni głowę- część ciała najbardziej narażona na urazy.Kamizelka odblaskowa, szelki odblaskowe, opaski sprawiają, że rowerzysta jest bardziej widoczny na drodze, a przez to bezpieczniejszy.