Weź udział w opracowaniu projektu strategii rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Piskiego,

Rozpoczęto prace nad opracowaniem projektu strategii rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030. Obszar Funkcjonalny Południowe Mazury tworzą cztery powiaty: piski, szczycieński, nidzicki i działdowski. 30 lipca br. w Szczytnie podpisana została umowa na opracowanie metodą ekspercko-partycypacyjną projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030 dla obszarów Powiatu Szczycieńskiego, Działdowskiego, Nidzickiego i Piskiego. W ramach strategii wypracowane zostaną wspólne kierunki rozwoju dla całego obszaru Południowych Mazur. Jedną z możliwości wspólnych działań inwestycyjnych jest poprawa dostępności komunikacyjnej Południowych Mazur, w tym powiatu piskiego wraz ze wszystkimi gminami wchodzącymi w jego skład.
Poparcie dla projektu „Południowe Mazury” wyrazili Burmistrzowie wszystkich gmin z obszaru powiatu piskiego w podpisanym 9 lipca 2019 r. wniosku poparcia dla projektu pn. „Południowe Mazury”.
Obecnie, w związku z pracami nad projektem strategii proszę o wzięcie udziału w anonimowym sondażu. Ma on na celu zebranie opinii mieszkańców powiatu piskiego na szereg tematów związanych z problemami i potrzebami rozwojowymi w naszym powiecie. Państwa ocena posłuży do zidentyfikowania problemów i opracowania kierunków rozwoju powiatu piskiego. Stanowić również będzie punkt wyjścia do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację celów określonych w wyniku badania.

Link do ankiety:

TU WYPEŁNISZ ANKIETĘ

Czas na wypełnienie ankiety: do 20 sierpnia br. Ankieta oraz informacja nt. badania dostępne są również na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl. Licząc na Państwa zaangażowanie i czynne uczestnictwo w działaniach na rzecz rozwoju powiatu piskiego

pozostaję z poważaniem Andrzej Nowicki Starosta Piski