Upadłość konsumencka – pomoc prawna

Fundacja Togatus Pro Bono w ramach umowy z Powiatem Piskim realizuje zadanie publiczne Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu piskiego w 2020r.” w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j.Dz.U.z2019r.poz.294zezm.). Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości RP przekazanych Fundacji przez Powiat Piski i przy wsparciu organizacyjnym Powiatu Piskiego.

www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl.

Tu znajdziesz materiały dotyczące pomocy prawnej w sytuacji Upadłości Konsumenckiej

UPADŁOŚĆ-KONSUMENCKA