W piątek można będzie pójść na rynek

Od piątku wznowiony zostanie handel na piskim rynku.

Decyzję o ponownym otwarciu targowiska podjął burmistrz Pisza po apelach lokalnych sprzedawców. Działalność Targowiska Miejskiego w Piszu przy ul. Młodzieżowej wznowiona zostaje od piątku. Handlujący jak również kupujący mają obowiązek zapewnienia odpowiedniego dystansu pomiędzy stoiskami oraz pomiędzy kupującymi.

W związku z panującym stanem epidemii zobowiązuje się sprzedawców oraz kupujących do zachowania szczególnych środków ostrożności wynikających z rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego w tym w szczególności do:
* zakrywania ust i nosa
* noszenia rękawiczek ochronnych
* zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy klientami – minimum 2 metry
* zachowania zasady, że towar podaje i pakuje wyłącznie sprzedawca
* zapewnienia przez sprzedawców właściwej higieny rąk w tym mycia i dezynfekcji