Za współpracę z Caritas może stracić mandat radnej

Rada Miejskia w Białej Piskiej otrzymała pismo od wojewody, z którego wynika, że jedna z członkiń rady mogła naruszyć prawo.

Jak poinformował wojewoda chodzi o złamanie ustawowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radna uzyskała mandat.


Radna Iwona Piechowska odbiera mandat radnej, który może niebawem zostać jej odebrany
Fot. Tygodnik Piski

Radna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarskiej. Problem pojawił się w momencie, gdy Rada Miejska w Białej Piskiej przyznała gminne środki finansowe na wsparcie działalności miejscowego Caritas, dla którego usługi świadczy firma Iwony Piechowskiej. Jak się dowiedzieliśmy, radna głosowała za przekazaniem gminnych środków na Caritas. Nie oznacza to jednak, że głosując kierowała się chęcią zysku i miała w tym momencie świadomość, że prowadzona przez nią współpraca z Caritas może naruszać przepisy prawa.

Zdaniem wojewody, radna mogła naruszyć art. 24 f ust. 1 i ust. 1 a ustawy o samorządzie gminnym, bo stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej radnej Piechowskiej stanowi mienie komunalne gminy Biała Piska. Według wojewody takie wykorzystanie mienia komunalnego jest wystarczającą przesłanką do wygaśnięcia mandatu radnej. Wojewoda zwrócił się do radnych o zbadanie wystąpienia przesłanek wygaśnięcia mandatu radnej Piechowskiej i zbadanie sprawy we własnym zakresie. To oznacza, że jeszcze w tym miesiącu radni muszą poinformować wojewodę o podjętej decyzji.