Ogłoszenie – omówienie zasad przyznawania dotacji

Starosta Piski informuje, że w dniu 9 marca o godz. 15.30 w sali konferencyjnej starostwa odbędzie się spotkanie informacyjne.

Spotkanie poświęcone będzie omówieniu zasad przyznawania dotacji w ramach ogłoszonego konkursu ofert, w tym sposobu wypełnienia oferty konkursowej. Omówione zostaną również formy współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu: telefonicznie 87 4254762 lub e-mailowo promocja@powiat.pisz.pl.