Nowy zastępca komendanta policji w Piszu

We wtorek w piskiej komendzie odbyła się uroczystość objęcia stanowiska I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Piszu przez nadkom. Grzegorza Kobeszkę.

W uroczystości, z udziałem Komendanta Powiatowego Policji w Piszu, mł. insp. Marcina Kubasa oraz kadry kierowniczej piskiej komendy, uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. Nadinsp. Tomasz Klimek wręczył nadkom. Grzegorzowi Kobeszce rozkaz personalny gratulując i życząc sukcesów na nowym stanowisku.

Nadkom Grzegorz Kobeszko służbę w Policji rozpoczął w 1998 roku. Do Komendy Powiatowej Policji w Piszu przyszedł z KPP w Ełku. Było to w kwietniu 2016 roku, kiedy został Komendantem Komisariatu Policji w Białej Piskiej. Niespełna rok później o bjął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Orzyszu. 12 sierpnia 2019 roku zostały mu powierzone obowiązki na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Piszu, a z dniem 14 stycznia 2020 roku został powołany na to stanowisko przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Prywatnie nadkom. Grzegorz Kobeszko jest żonaty i ma dwoje dzieci.