Nie żyje Mira Kreska, piska społeczniczka miała 93 lata

Dziś w nocy, 11 grudnia, w wieku 93 lat zmarła Mira Kreska, wieloletnia prezes Piskiego Stowarzyszenia Niemieckiego Miasta i Rejonu Pisz „ROŚ”.

Mira Kreska na trwałe wpisała się na karty historii Pisza jako wieloletnia prezes Piskiego Stowarzyszenia Niemieckiego Miasta i Rejonu Pisz „ROŚ”. Społecznik, laureatka nadawanego przez Radę Powiatu Piskiego tytułu “Wilk Piski”, „Osobowośći Ziemi Piskiej” przyznanym Przez Muzeum Ziemi Piskiej oraz tytuł „Zasłużona dla Miasta Pisz” przyznany przez Radę Miejską w Piszu„ za wszystkie zrealizowane dzieła i za budowanie wizerunku Pisza poza granicami Polski, nagrodę „za wytrwałe dążenie do zachowania i rozwoju macierzystej parafii ewangelickiej oraz za działania na rzecz pojednania polsko-niemieckiego i dla dobra społeczności Pisza i okolic”. Uchodziła za symbol człowieka ratującego ludzi w potrzebie, który swoją dobroczynną działalnością wybiega ponad granice powiatu piskiego.

Pani Mira Kreska od lat była orędowniczką pojednania między narodami i inicjatorką nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami z terenu powiatu piskiego a samorządami niemieckiego powiatu Schleswig – Flensburg. Za Jej sprawą w Piszu doszło do utworzenia Stacji Socjalnej Zakonu Joanitów (1992 r.), pierwszej takiej placówki na naszych terenach, niosącej szeroko rozumianą pomoc chorym i niepełnosprawnym. Pani Mira nawiązała współpracę z Niemieckim Czerwonym Krzyżem, dzięki któremu pochodzące z ubogich rodzin dzieci, w okresie przedświątecznym, obdarowywane były nie tylko przedmiotami codziennego użytku, ale też żadne nie pozostawało bez „świątecznego upominku”. Staraniami Pani Miry pracownicy zakładów pracy i szkół z terenu powiatu Pisz przeszkoleni zostali z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

To wszystko to jedynie znikoma część działalności Pani Miry, bowiem nigdy nie pozostawała obojętna na krzywdę drugiego człowieka i kiedy to tylko możliwe starała się pomagać, angażując się przy tym całym sercem i duszą. Za swój wkład oraz ciężką pracę ofiarowaną na rzecz społeczności Ziemi Piskiej Pani Mira niejednokrotnie została wyróżniana za swoje zasługi i osiągnięcia. Najważniejszym wyróżnieniem Miry Kreski był – Srebrny Krzyż Zasługi, otrzymany z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Źródło: Muzeum Ziemi Piskiej